Immigration to the UK
Capital Group Consulting
Imigracja do Anglii
Wizy dla małżonków
Na mocy wizy współmałżonka twoja żona i mąż mogą mieszkać z tobą w Wielkiej Brytanii. Również członek Twojej rodziny ma prawo do pracy, nauki lub prowadzenia działalności na własny rachunek
Aby ubiegać się o wize współmałżonka, Ty i Twój współmałżonek musicie mieć ukończone 18 lat.

Twój współmałżonek musi również:

 • być obywatelem brytyjskim lub irlandzkim
 • osiedlili się w Wielkiej Brytanii - np. mają prawo do pobytu na czas nieokreślony, status osoby osiedlonej lub dowód stałego pobytu
 • pochodzić z UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu i mieć status osoby osiedlonej – musi zacząć mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r.
 • mieć turecką wizę biznesową lub turecką wizę pracowniczą
 • mieć status uchodźcy lub ochronę humanitarną w Wielkiej Brytanii

Po złożeniu wniosku Ty i Twój partner musicie zamieszkać razem na stałe w Wielkiej Brytanii.

Co musisz udowodnić

Musisz być w stanie udowodnić jedno z poniższych:


 • jesteś w cywilnym związku partnerskim lub małżeństwie, które jest uznawane w Wielkiej Brytanii
 • zamieszkujecie razem w związku przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku
 • jesteś narzeczonym, narzeczoną lub proponowanym partnerem cywilnym i w ciągu 6 miesięcy od przybycia zawrze związek małżeński lub partnerski w Wielkiej Brytanii
Jeśli Twój ślub lub ceremonia cywilna została opóźniona z powodu koronawirusa (COVID-19), nadal możesz poprosić o przedłużenie pobytu lub złożyć wniosek o przedłużenie pobytu.


Musisz również udowodnić, że:

 • masz dobrą znajomość języka angielskiego
 • możesz wspierać finansowo siebie i swoich podopiecznych


Jeśli nie spełniasz tych wymagań, nadal możesz ubiegać się o wizę lub przedłużyć swoją zgodę na pobyt, jeśli:


 • Masz w Wielkiej Brytanii dziecko, które jest obywatelem brytyjskim lub irlandzkim lub mieszka w Wielkiej Brytanii od 7 lat i opuszczenie przez nie Wielkiej Brytanii byłoby nierozsądne
 • Gdybyście mieszkali razem poza Wielką Brytanią, mielibyście bardzo poważne trudności dla Ciebie i Twojego partnera, których nie dałoby się przezwyciężyć
 • Naruszyłoby Twoje prawa człowieka, aby powstrzymać Cię od przyjazdu do Wielkiej Brytanii lub zmusić Cię do wyjazd

Jak długo możesz zostać?

Na tej wizie możesz przebywać w Wielkiej Brytanii przez 2 lata i 9 miesięcy. Jeśli składasz podanie jako narzeczony, narzeczona lub proponowany partner cywilny, możesz zostać przez 6 miesięcy.

Następnie musisz złożyć wniosek o przedłużenie pobytu.Aplikowanie z dziećmi

Możesz dodać dzieci do swojego wniosku jako osoby pozostające na utrzymaniu, jeśli mają zastosowanie oba poniższe warunki:

 • mają mniej niż 18 lat w chwili składania wniosku
 • nie prowadzą samodzielnego życia

Kiedy możesz wnioskować o pobyt stały

Najwcześniej możesz ubiegać się o osiedlenie w Wielkiej Brytanii (tzw. „indefinite leave to remain"), gdy mieszkasz w Wielkiej Brytanii przez 5 lat bez przerwy na wizie rodzinnej jako partner.

Do czasu spędzonego w Wielkiej Brytanii nie zalicza się:

 • na podstawie innej wizy
 • jako narzeczony, narzeczona lub proponowany partner cywilny
ZAWSZE JESTEŚMY OTWARCI DO KONTAKTU
239 Kensington High Street,
London, W8 6SN,
United Kingdom

Bahnhofstrasse 100,
8001 Zürich,
Switzerland

13A Zwyciestwa street Opera Office,
80-219 Gdańsk
Poland

Made on
Tilda